Хохирогч: “Энэ бол зохион байгуулалттай аялал биш, зохион байгуулалттай доромжлол байсан…”

Дорнод аймаг руу аялуулж, байгалийн болон түүхийн дурсгалт газраар зугаалуулна, гэсэн амлалтад хууртаж мөнгө төлсөн 19 иргэн мөнгө төгрөг болон сэтгэл санаагаараа...

Бидэнтэй Нэгдэх