Оло н хүн,д я,рьж үзээ,гүй юм,анд цай ундал,ж хоо,ллоод гарга,сан явдал. Тээ,р нэг хүйт,эрдэг өвө,л аав бу,урь хажуу хүм,үүстэй аду,уны су,раг гарг,ах гэ,эд нилээ,н хо,йд уул,аар зам тату,улаад яв,сан юм.Ээж 2 дү,үтэйгээ арын ажлаа авч үлд,ээд өдрийг ду,усгав аа.Унтах т,ийшээ нала,йгаад орон,доо орж хэвтэ,эд алдсан 2 ад,уугаа хаагуур гүй,чхэв гэж бодоод нойр нил,ээн шөнө дүүлэв. 2 дүү ээ,жийн ард уур зүүн о,рон дээр дуу чимээгүй унтсан байв.Унтах тийшээ хичээж, нэг тийчлэх санаатай дээшээ хараад хэвтвэл баруун чихэнд цас чирэх хөл,ийн чимээ сонсог,длоо.

Яг энэ бодл,ын араас нохой хүн бай гэхийн арг,агүй хуцаж эхэллээ. Би ч гар,ахаас жоохон эмээгэ,эд хэд хэд дуу дуу гэж . Хэд хэд хүчт,эй хуцтал яах,ын аргагүй нэг зүйлээр байгаа мэт дуу гар,ган гасал,ж чив чимээгүй болчихов. Гэнэт хөлийн чимээ зүүн орны харалдаа гэр лүү зүгл,эж цас чирж бай,гаа нь илт мэдэ,гдлээ. Ээж, 2 дүү юу ч боло,огүй мэт унтаж байгаа нь тай,вшруулж байв. Хөл,ийн чимээ тасрав. Гэри,йн хажууд ирэ,эд зогсох шиг бо,ллоо. Ээжийг сэрээх санаатай шивнэх маяга,ар ээж ээж хэмээн хэд дуудсан боловч сэрсэнгүй.Миний гар салгалаад эхэллээ. Учир нь тэр чимээ яг миний дагзан ард дууграв.

This image has an empty alt attribute; its file name is New-Project-9-3.jpg

Би ч хөнжлөө толгой дээгүүрээ т,атаж хөлөрлөө. Хамаг шар үс бо,сон хэн байдаг би,лээ гэж бодон шүд тачигнан сандарна. Гэнэт хаалга онгойж салхи сийгээд эхлэв. Пялтан нь шалан дээр хатуу ботинктой алхаж байгаа мэт чимээ хоймрын ширээ рүү ойртож ирснээ сандал чахран суух шиг болов.Хөнжлийн завс,раар харвал…. Б,урхан минь ийм хүн гэж байдаг аа. Баавгай аятай том бие. Ө,ндөр нуруу, бугынх шиг уртаа эвэр, хөлийн тавхай үхри,йн туурай шиг аж.

Гэтэ,л нэг л дот,ны хүн шиг санагдаад болсонгүй. Гэ,нэт толгойгоо тава,гтай боорцог рүү дүрэн үхэр а,ятай хэлээ годолзу,улж гаргаж ирэн хэд хэдэ,эр нь идэж бай0гаа хара,гдлаа.Тавагтай бо,орцог ч дуусаж. Яагаад ч юм цай ус хийж өгөх бодол орж ирээд салсангүй. Орны завсраар харахаас өөр үйлдэл хийхгүй байхад яаж босож цай өгөхөв .Гэнэт ээж цаад орноос босоод гутлаа өмсөж бай,х харагдлаа. Сайн завсар гаргаад ха,рвал ээж над руу бос гэж байгаа аятай гараа савлаж байв. 2 дүү цаашаа хана руу нуруугаа харуулан хэвтчихэж.

This image has an empty alt attribute; its file name is New-Project-2-2.jpg

Гутлаа өмсвөл боллоо гэж бодоод орноосоо доош тонгойтол ус хоймроос үүд рүү урсаж байв. Гайхан гутлаа углан харвал өнөөх амьтан 1 пятантай усийг амандаа чихэр шиг зуун тонгоруулж байх аж. Гарч гүймээр байв ч ижий дүү нартаа салгалж суухаас өөр зүйл хийсэнгүй. Ээжийг харвал надтай адил байдалд орж харахаас өөр үйлдэлгүй байв.Үүдээр салхи нилээн орж гэр цантах аятай амьсгалах үед амнаас уур гарч байлаа. Ээжийн урдуур шүргэх шахаад өнгөрөхөд түг түг. Үүд рүү мөлхөсөөр гараад өгөх нь тэр. Сая л тэр үед бүтэн амьсгаа авч байгаа мэт санагдлаа.

This image has an empty alt attribute; its file name is New-Project-7-2.jpg

Гэр тойрон үзвэл шороо нь хальт гөлийсөн байдалтай харласан байв. Ээж хажуугаас юу үзчихэн энэ вэ? Чи сайн харав уу? Гэхэд би хүн биш байсан гэж хэлэхээс өөр тайлбар өгсөнгүй. Ээж алив орондоо ор үүрээр сайн харья хэмээн ор орондоо орлоо. Нойр ч хүрсэнгүй.Удаагүй байтал нар гийгээд улаан туяа татаад ирлээ. Түүнтэй давхцаад ар уулнаас хэдэн морьтой хүмүүс ирж байгаа сонсогдлоо. Орноосоо босоод гараад харвал аав маань нэг л адуу хөтлөн ирж байв.

LEAVE A REPLY