Монголын кр,ипто, фор,екс арилжааны коммюнитигийн төлөөлөл болох Мөнхжин, Эрхэмээ, Гантиг болон комедиан Идэр-Од нар хамтран IHC (Inflation Hedging Coin) хэмээх койныг гаргасан нь олныг хуйлруулсан. Койн тус бүрийг 30 мөнгөөр үнэлсэн нь иргэдэд мөнгөө өсгөх итгэл найдварыг илүү төрүүлсэн гэхэд болно.Нэн тэр,гүүнд койн гэж юу гэдэг ойлгол,тыг өгөх нь зөв. койн гэдэг нь цахим худалдаа бөгөөд биет бус мөнгө гэж энгийн үгээр тайлбарлаж байгаа. Энэ нь зах зээлд шинээр бий болсон цахим мөнгөний талаарх ойлголт бөгөөд дэлхийн өнцөг булан бүрт өнөөг хүртэл маргаан дагуулсаар.

Энэ талаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос анхаар,уулга гаргаж, “Сүүл,ийн үед зар,им нэр бүхий санхүү,гийн комп,анийн бүтээгдэ,хүүн, үйлчилгээний борлуул,алтыг нэмэ,гдүүлэх, харил,цагчдаа хямдру,улалтын боло,мж олгох зорил,готой гаргасан урамш,ууллын оноо нь зохиц,уулалтын бус арил,жааны хэрэг,сэл буюу койн, крипто,валют болж, ту,хайн урам,шууллыг гаргасан компанийн хөрөнгө, хувьцаа хэлбэрээр баталгаажиж байгаа гэх мэдээллийг олон нийтэд түгээж байгаа нь буруу ташаа ойлг,олтыг төрүү,лж болзошгүй” хэмээсэн. Мөн хууль зүйн зохицуулалтыг хийхээр судлаж байгаагаа илэрхийлсэн. Өөрөөр хэлбэл, тухайн урамшууллын оноо /койн, криптовалют/-г дижитал бирж, дижитал банк гэх арилжааны системээр дамжуулж худалдах, худалдан авах боломжтой ба ирээдүйд үнэ цэн өснө гэх зэргээр олон нийтийн санхүүгийн мэдлэг дутмаг байдлыг ашиглаж, эрэлтийг бий болгох нь эргээд эд хөрөнгийн хохирол учруулахуйц нөхцөл байдлыг бий болгох эрсдэлтэй гэсэн сануулгыг өгсөн юм.

Нөгөөтээгүүр, цахим мөнгө нэртэй луйвар байж болох уу гэх асуултыг ч олон хүн сошиал орчинд сануулсаар буй. Их койн гаргасан залуус энэ бүгдэд тайлбар өгөлгүй, иргэдийг тайван хүлээлттэй байхыг зөвлөж байна.

Монгол Улс цар тахалтай тэмцэж, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн хямралд орсон. Тиймээс амраар мөнгө олох гэсэн иргэд, хамаг байгаа мөнгөөрөө койн худалдан авч буй юм. Аж ахуйн нэгжүүд дампуу,рлаа зарл,аж, олон мя,нган хүн ажлын байр,гүй болж байгаа энэ цаг үед “форекс” О.Мөнхжин тэргүү,тний хийж буй а,жил нэг хэс,гийг нь хязгааргүй бая,жуулж, нөгөө хэсэг бүлг,ийг юу ч байхгүй үлд,ээх эрсд,эл рүү тү,лхэх вий гэсэн болгоом,жлол бай,гааг ч нуух юун.

LEAVE A REPLY