,Хүүхдийг зургаан сар хүр,мэгц, эцэг эхчүүд аажим бор хоолонд дасгах үүднээс эхэндээ махны бор шөлөөр, удалгүй гурилаар багсарч хийсэн бантанг хүүхдүүддээ өгөх нь элбэг,.Бидний аав ээжийн үеэс л энэ нь бараг заншил болсон зүйл гэхэд болох биз. Харин зарим эцэг, эхчүүдийн хувьд бор шөл, бантан бус тараг, хүүхдийн зутангаар эхлүүлэх нь бий.

Г,эвч ихэнх эцэг эхчүүдийн ху,вьд бор шөлөнд багсарч хи,йсэн шингэн бантангаа, хүүх,дийг хоолонд дас,гаж, цаашид ч өгсөөр байдаг нь нууц биш. Ийн бантан өгөх нь хүүхдэд хоол бус хор болдгийг өнөө хэр нь эрүүл мэндийн байгуу,ллагынхан болоод эцэг эхчүүд, талцсаар байгаа.Тэгвэл гури,лаар хийсэн бан,тан яагаад хүүхдийн биед сөргөөр нөлөө,лдөг шалтгааныг мэдэцгээе.

Бага на,сны хүүхдийн ходоод маш эмзэг ту,л гурил тэр тусмаа бидний яр,ьдгаар цагаан гурил нь ходоодны хананд наалдаж, гэмтээн суурь өвчин үүсгэдэг. Ингэснээр ,хүүхдийн өтгөн хатах, цаа,шлаад бохирдлоос үүдэлтэй арьсны экзем тусах зэргээр хүндрэл үүсч болно. Гурил нь бүтэн боло,всруулалтад ордог тул хичнээн удаан хадгалсан ч бараг мууддаггүй. Ялангуяа гуриланд глютен ихээр агуулагддаг тул хэт мэдрэг хүмүүст бүр ч xopтой. Гурил хэдий чинээ цагаан байна,, төдий чинээ их боловср,уулалтад орж, “v.xмэл” болсон гэсэн үг.

This image has an empty alt attribute; its file name is New-Project-6-4.jpg

Ийм гурил нь биеи,йн жинг нэмэгдүүлж х,ий хөөлгөхөөс гадна,, ходоод гэд,эсний хямралыг үүсгэн чихрийн шижин өвчнийг бий болгодог. Тиймээс боловсруулалтын явцад ямар ч шим тэжээ,лгүй болж зөвхөн крахмал л үлддэг. Тэгснээрээ бидний биед ямар ч ашиггүй калор мөн хорт химийн нэгдл,ийг л өгдөг байна.Иймд хүүхдэдээ бантан хийж өгье гэвэл гурилын оронд овьёос буюу хэвэг, олон төрлийн гор,ох буюу  шош, шар будаа, хөц будаа, гурвалжин будаа эсвэл сайхан ногооны зутан хийж өгөөрэй.Булуу эсвэл, тойго олон цаг ,буцалгаад дээ,р дурдсан шиг шөл ,хийж өгвөл т,аны хүүхдэд ха,мгийн сайхан шим,тэй хоол болно

LEAVE A REPLY